Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto luokanopettajaopiskelijat, AVEKKI 12 h.