Palveluni

Palveluni

Parempi huominen

Työnohjaajan kelpoisuuden sain suoritettuani Voimavarainen työnohjaaja-koulutuksen 2017. Snellman-kesäyliopisto toteutti sen yhteistyössä Dialogic Oy:n kanssa.

Olen opettanut kaikilla peruskoulun luokka-asteilla sekä ala- että yläkoulussa. Olen toiminut luokan- ja erityisluokanopettajana sekä rehtorina. Tästä syystä minulla on monipuolista kokemusta ja ymmärrystä koulumaailmasta. Olen toiminut urheiluseurassa, Juniori-KalPa, hallinnollissa tehtävissä nuorisopäällikkönä ja valmentajan tehtävissä. Yhdistystoiminta ja sen kanssa yhteistyön tekeminen ei ole siis vierasta. Olen työskennellyt erilaisten yksilöiden ja ryhmien kanssa. Tehtävät ovat antaneet harjoitusta monenlaisten ryhmien ja vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan säätelystä ja ohjaamisesta.


Voimavarakeskeinen työnohjaus

Vuoden 2017 keväällä valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja olen ohjannut sekä yksilöitä ja ryhmiä. Jonkun verran on ollut ryhmiä, joiden asiakkaat ovat haastavia, niin olemme pystyneet yhdistämään AVEKKI-ajatusta ja työnohjausta. Itsellä pitkä kokemus vaativista oppilaista sekä lapsista, että nuorista, niin asiakkaiden tilanteet eivät ole olleet itselle mitenkään uusia. Sitä kautta olemme löytäneet yhdessä ihan toimivia ratkaisuja käsillä olleisiin ongelmiin.


Mentaalivalmennus

Urheilun parissa olen ollut koko ikäni tavalla tai toisella. Pisin pätkä oli Juniori-KalPassa, jossa toimin lähes 10 vuotta nuorisopäällikönä ja osallistuin myös valmennustoimintaan. Itsellä ei ole huippu-urheilutaustaa, mutta olen entinen urheilija ja nykyinen kuntoilija. Suoritin myös urheilujohtamisen erikoisammattitutkinnon ja sitä kautta yhdistystoiminnan hallinnollinenkin puoli on tuttua. Saavutuksina oli lätkävuosista Vuoden seura 2008, joka saavutettiin porukalla, mutta sain olla mukana kasvamassa hienoksi seuraksi.

Nyt olen yhden urheilijan mentaalivalmentajana ja sitä puolta opiskelen koko ajan lisää. Mutta urheilun ja työnohjauksen yhdistäminen mentaalivalmennukseksi on kovasti hyvä yhdistelmä. Jo lyhyessä ajassa olemme saaneet urheilijan kanssa hyviä tuloksia aikaiseksi.

Palveluni

Turvallinen huominen

Turvallinen Huominen –koulutuksen avulla lisätään ymmärrystä aggressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyvästä nuoresta ja löydetään keinoja nuoren kohtaamiseen. Nämä taidot auttavat välttämään ja kohtaamaan vaikeita tilanteita asiakkaan kanssa. Väkivalta henkisessä tai fyysisessä muodossa on valitettavasti osa päiväkotien ja koulun arkea. Paha olo purkautuu ulos tavalla tai toisella, usein aggressiivisena ja epäsosiaalisena käytöksenä. Ongelmiin ajaudutaan kotona, koulussa, vapaa-ajalla. Jos niihin ei osata puuttua ajoissa ei oikealla tavalla, niin ongelmat vain pahentuvat.


AVEKKI – koulutus koulumaailmaan erityisluokanopettajan johdolla.

AVEKKI – nimi syntyy kuudesta sanasta, joiden merkitys liittyy läheisesti aiheeseen: Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy, Kehittäminen, Koulutus ja Integraatio. Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi AVEKKI – ajatukseen sisältyy yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden teemat. Ne ovat myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutuksen lähtökohtia. Koulussa työskenteleville olen rakentanut 12 – tunnin koulutuskokonaisuuden. Annan myös lyhyempiä koulutuksia. Koulutus sopii erinomaisesti koulun VESO-koulutukseksi kolme- sekä kuusituntisena tai kokonaisena 12 -tunnin pakettina.

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 – tunnin koulutuksesta saa todistuksen, lyhyemmistä ei saa. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.


Teoriassa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä:

  • AVEKKI yleisellä tasolla
  • lakiosa
  • aggressiivisuuden teoriaa
  • vireystilan merkitys
  • yhteisöllisyys
  • ennakointi ympäristö-, yhteisö ja yksilötasolla
  • viestintä
  • provosoituminen
  • turvallinen hallinta
  • jälkiselvittely

Teoriaan voidaan painottaa toiveen mukaan joitakin aihealueita tai ottaa mukaan enempi esim. käytännön ajatuksia koulumaailmasta ja miten siellä on hyvä toteuttaa AVEKKI – ajatusmallia. Voidaan myös perehtyä enempi esim. Aspergerin oireyhtymään, ADHD, autismi, kehitysvammat ja kuinka kohdata heitä.

Käytännössä harjoitellaan liikkeitä, jotka ovat soveliaita koulumaailmaan. Valikoimaan kuuluu oppilaan rajoittaminen yksin tai useamman aikuisen voimin, itsesuojelu ja irtaantumiset. Alakoulun puolella painotus on hieman eri kuin yläkoulussa, kun ongelmatkin ovat eri tyyppisiä. Sitten kun menemme erityisluokille ja esim. kehitysvammapuolelle, niin silloin on painotus myös erilainen.

Parhaan hyödyn saa, kun kurssi on useamassa osassa, silloin päästään harjoittelemaan käytännön harjoituksia useamman kerran ja sitä kautta oppiminen on parempaa. Liikkeet kertaantuvat ja saadaan liikkeisiin varmuutta, joka äärimmäisen tärkeää oikeassa käytännön tilanteessa.