AVEKKI -koulutus

AVEKKI - koulutus

Koulumaailmaan erityisluokanopettajan johdolla

AVEKKI – Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi AVEKKI – ajatukseen sisältyy yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden teemat. Ne ovat myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutuksen lähtökohtia. Koulussa työskenteleville olen rakentanut 12 –tunnin koulutuskokonaisuuden. Annan myös lyhyempiä koulutuksia. Koulutus sopii erinomaisesti koulun VESO-koulutukseksi kolme- sekä kuusituntisena tai kokonaisena 12 -tunnin pakettina.

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 ja 16 tunnin koulutuksesta saa virallisen AVEKKI -todistuksen. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.

AVEKKI – Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi AVEKKI – ajatukseen sisältyy yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden teemat. Ne ovat myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutuksen lähtökohtia. Koulussa työskenteleville olen rakentanut 12 – tunnin koulutuskokonaisuuden. Annan myös lyhyempiä koulutuksia. Koulutus sopii erinomaisesti koulun VESO-koulutukseksi kolme- sekä kuusituntisena tai kokonaisena 12 -tunnin pakettina.

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 – tunnin koulutuksesta saa todistuksen, lyhyemmistä ei saa. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.

Koulutuksen sisältö

Teoriassa:

Käytännössä:

Teoriaan voidaan painottaa toiveen mukaan joitakin aihealueita tai ottaa mukaan enempi esim. käytännön ajatuksia koulumaailmasta ja miten siellä on hyvä toteuttaa AVEKKI – ajatusmallia. Voidaan myös perehtyä enempi esim. Aspergerin oireyhtymään, ADHD, autismi, kehitysvammat ja kuinka kohdata heitä.

Käytännön harjoitteissa painotus on hieman erilainen eri luokka-asteilla, kun ongelmatkin ovat eri tyyppisiä. Samoin kuin erityisluokille ja esim. kehitysvammapuolella.

Parhaan hyödyn saa, kun kurssi on useamassa osassa, silloin päästään harjoittelemaan käytännön harjoituksia useamman kerran ja sitä kautta oppiminen on parempaa. Liikkeet kertaantuvat ja saadaan liikkeisiin varmuutta, joka äärimmäisen tärkeää oikeassa käytännön tilanteessa.