Turvallinen Huominen

Turvallinen Huominen

Turvallinen Huominen -koulutus on erityisesti suunnattu koulumaailmaan ja siellä toimiviin työyhteisöihin. Koulutuksen avulla lisätään ymmärrystä aggressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyvästä nuoresta ja löydetään keinoja nuoren kohtaamiseen. Nämä taidot auttavat välttämään ja kohtaamaan vaikeita tilanteita asiakkaan kanssa.

Väkivalta henkisessä tai fyysisessä muodossa on valitettavasti osa päiväkotien ja koulun arkea. Paha olo purkautuu ulos tavalla tai toisella, usein aggressiivisena ja epäsosiaalisena käytöksenä. Ongelmiin ajaudutaan kotona, koulussa, vapaa-ajalla. Jos niihin ei osata puuttua ajoissa ja oikealla tavalla, niin ongelmat vain pahentuvat.

Turvallinen työpaikka

Turvallinen Huominen -koulutusta järjestetään myös ajatuksella Turvallinen työpaikka, jonka tavoitteena on rakentaa nimenomaan koulun tai muun työyhteisön turvallista arkea ja löytää keinoja työpaikalla esiintyviin haastaviin tilanteisiin. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi lainsäädäntöä, työpaikan yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisöllisyyttä, viestinnän ja sanallisen ohjaamisen keinoja, jälkiselvittelyn tärkeyttä ja erityisesti koulumaailmassa törmättävään fyysiseen hallintaan liittyviä keinoja ja niihin kohdistuvia riskejä. Koulutus rakennetaan aina työpaikan/koulun tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Kurssikokonaisuudet

Webinaarina tai lähikoulutuksena

Turvallinen työpaikka -koulutus 4h

4 tunnin koulutus
tunnin pituus 60min
luento + ennakkotehtävä
sähköiset luentomateriaalit
Turvallinen työpaikka -todistus
 
Koulutuksen sisältö: lainsäädäntö, yhteisöllisyys /yhteiset pelisäännöt, ennakointi, aggressio, asiakkaan tuntemus, viestintä ja sanallinen ohjaaminen, fyysinen hallinta ja sen riskit, jälkiselvittely

Turvallinen työpaikka -koulutus 7h

7 tunnin koulutus
tunnin pituus 60min
luento, käytännön harjoitteet + ennakkotehtävä
sähköiset luentomateriaalit
Turvallinen työpaikka -todistus
 
Koulutuksen sisältö: lainsäädäntö, yhteisöllisyys /yhteiset pelisäännöt, ennakointi, aggressio, asiakkaan tuntemus, viestintä ja sanallinen ohjaaminen, fyysinen hallinta ja sen riskit, jälkiselvittely
 
asiakkaan toiveiden mukaan soveltuvat käytännön harjoitteet