Turvallinen Huominen

Turvallinen Huominen

Turvallinen Huominen –koulutuksen avulla lisätään ymmärrystä aggressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyvästä nuoresta ja löydetään keinoja nuoren kohtaamiseen. Nämä taidot auttavat välttämään ja kohtaamaan vaikeita tilanteita asiakkaan kanssa.

Väkivalta henkisessä tai fyysisessä muodossa on valitettavasti osa päiväkotien ja koulun arkea. Paha olo purkautuu ulos tavalla tai toisella, usein aggressiivisena ja epäsosiaalisena käytöksenä. Ongelmiin ajaudutaan kotona, koulussa, vapaa-ajalla. Jos niihin ei osata puuttua ajoissa ei oikealla tavalla, niin ongelmat vain pahentuvat.

AVEKKI - koulutus

Koulumaailmaan erityisluokanopettajan johdolla

AVEKKI – Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi AVEKKI – ajatukseen sisältyy yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden teemat. Ne ovat myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutuksen lähtökohtia. Koulussa työskenteleville olen rakentanut 12 – tunnin koulutuskokonaisuuden. Annan myös lyhyempiä koulutuksia. Koulutus sopii erinomaisesti koulun VESO-koulutukseksi kolme- sekä kuusituntisena tai kokonaisena 12 -tunnin pakettina.

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 – tunnin koulutuksesta saa todistuksen, lyhyemmistä ei saa. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.

AVEKKI – Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi AVEKKI – ajatukseen sisältyy yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden teemat. Ne ovat myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutuksen lähtökohtia. Koulussa työskenteleville olen rakentanut 12 – tunnin koulutuskokonaisuuden. Annan myös lyhyempiä koulutuksia. Koulutus sopii erinomaisesti koulun VESO-koulutukseksi kolme- sekä kuusituntisena tai kokonaisena 12 -tunnin pakettina.

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 – tunnin koulutuksesta saa todistuksen, lyhyemmistä ei saa. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.

Koulutuksen sisältö

Teoriassa:

Käytännössä:

Teoriaan voidaan painottaa toiveen mukaan joitakin aihealueita tai ottaa mukaan enempi esim. käytännön ajatuksia koulumaailmasta ja miten siellä on hyvä toteuttaa AVEKKI – ajatusmallia. Voidaan myös perehtyä enempi esim. Aspergerin oireyhtymään, ADHD, autismi, kehitysvammat ja kuinka kohdata heitä.

Käytännön harjoitteissa painotus on hieman erilainen eri luokka-asteilla, kun ongelmatkin ovat eri tyyppisiä. Samoin kuin erityisluokille ja esim. kehitysvammapuolella.

Parhaan hyödyn saa, kun kurssi on useamassa osassa, silloin päästään harjoittelemaan käytännön harjoituksia useamman kerran ja sitä kautta oppiminen on parempaa. Liikkeet kertaantuvat ja saadaan liikkeisiin varmuutta, joka äärimmäisen tärkeää oikeassa käytännön tilanteessa.