Hallittu Huominen

Hallittu Huominen

Lapsella, nuorella tai aikuisellakin on toisinaan vaikeuksia hallita omaa arkeaan. Heidän voimavaransa ja kyvykkyytensä kohdata arjen haasteita on joutunut koetukselle. He ovat omasta tai elämässä olevan läheisen mielestä epäonnistuneet liian usein elmämänpolullaan. He ovat sotkeneet ihmissuhteensa tai raha-asiat ovat retuperällä, ongelmat ovat kasautuneet liian suuriksi. He eivät hallitse omaa arkeaan ja haasteet ovat käyneet heille liian suuriksi ja hankaliksi hallita. He ovat voineet turvautua päihteisiin ja mieli on pahimmillaan sairastunut.

Nepsy – valmennus on juuri heitä varten, yksi mahdollisuus tehdä huomisesta parempi ja elämästä hallittu.

Nepsy - valmennus

Valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa – ohjaa häntä kohti osaamistaan.  Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Yhdessä löydetään valmennettavan potentiaali, hänen paras toimintakykynsä.

Hallittu Huominen - Nepsy valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tausta-ajatuksena ratkaisuvoimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään sekä omista kyvyistään. Valmennussopimus ja toimintasuunnitelma jäsentävät toimintaa ja edistävät tavoitteeseen pääsemistä. Priorisoitujen, selkeiden ja konkreettisen tavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksella, harjoittelulla, yhdessä tekemisellä, uusien toimintamallien opettelulla sekä seurannalla ja arvioinnilla.

Nepsy - valmennus

Valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa – ohjaa häntä kohti osaamistaan.  Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Yhdessä löydetään valmennettavan potentiaali, hänen paras toimintakykynsä.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tausta-ajatuksena ratkaisuvoimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään sekä omista kyvyistään. Valmennussopimus ja toimintasuunnitelma jäsentävät toimintaa ja edistävät tavoitteeseen pääsemistä. Priorisoitujen, selkeiden ja konkreettisen tavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksella, harjoittelulla, yhdessä tekemisellä, uusien toimintamallien opettelulla sekä seurannalla ja arvioinnilla.

Hallittu Huominen - Nepsy valmennus

Keskeisiä asioita valmennuksessa ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen eri elämänalueilla, uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin sekä eheän minäkuvan rakentaminen. 

Valmennus tarjoaa ”täsmätukea” elämän ajankohtaisiin kysymyksiin siten, että se tukee valmennettavan arjenhallintaa sekä itsetuntoa ja mahdollistaa kiinnittymisen opiskeluun tai töihin. Valmennus tukee myös neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten vanhempia vaativissa kasvatus- ja ohjaustyössä.

Hallittu Huominen - Nepsy-valmennus

Nepsy -yksilövalmennus

  • aika 90 min / kerta
  • tutkaillaan asiakkaan tämän hetkinen tilanne
  • tehdään yhdessä suunnitelma Hallittuun Huomiseen

Nepsy -perhevalmennus

  • aika 90 min / kerta
  • tutkaillaan perheen ja asiakkaan tämän hetkistä tilannetta
  • tehdään yhdessä suunnitelma sekä perheen toiminnan suhteen että asiakkaan Hallittuun Huomiseen